इसराइलको आक्रमणबाट गजामा ६० प्रतिशत घर ध्वस्त

एजेन्सी

एजेन्सी

गजा/तेल अविभ