रोकिएको रूसी सम्पत्तिबाट युक्रेनलाई ५० अर्ब डलर सहायता दिन जी७ राष्ट्र सहमत