सोचेजस्तो छैन युरोप र पोर्चुगल 

भिसा अनेक तर गन्तव्य एक पोर्चुगल