कतारमा बाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य, नियम नमाने २ लाख रियालसम्मको जरिमाना
एजेन्सी दोहा, जेठ २