बेलायतमा नेपाली सेफहरुको दोस्रो अधिवेशन: अध्यक्षमा दधि आचार्य