बेलायतको बेरोजगार दर ४५ बर्ष यताकै न्यून
एजेन्सी लन्डन, जेठ १