बेलायतमा भएको गोर्खाकप एफसी तोङवालाई
फडिन्द्र भट्टराई लण्डन, जेठ १४