बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पनि कोरोना संक्रमण
फडिन्द्र भट्टराई बेलायत, चैत १४