पर्यटक तान्दै रामपुरको ‘तालपोखरा’

सुशीला रेग्मी

रामपुर, माघ १५