रामचन्द्र श्रेष्ठ अमेरिकाको ब्रान्फोड क्षेत्रको आरटिएममा निर्वाचित