कानून उल्लङ्घन गरेको भन्दै भारतमा कङ्ग्रेससम्वद्ध ६८७ फेसबुक पेज हटाइयो 
सेतोपाटी नयाँ दिल्ली, चैत १९