गर्भपतनमा रोकको अन्त्य गर्ने पक्षमा आयरल्याण्डबासीको मतदान
एजेन्सी डब्लिन, आएरल्याण्ड, जेठ १२