सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको सीमा घटाउन आयोगलाई सकस

विजयराज खनाल

काठमाडौं, पुस ७