'तीव्र गतिमा रहेको मुलुक बचाए पनि घाइते व्यवसायी प्रति सरकार उदासीन'

विजयराज खनाल

काठमाडौं, माघ २०