सार्वजनिक संस्थानहरू २२ वटा नाफामा, १९ वटा घाटा खाँदै

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, जेठ १४