महिलाले आमाबाबुको सम्पत्तिमा अंश पाउने, पतिकोमा पनि हक लाग्ने सम्बन्ध विच्छेद भए पतिले अंश दिनुपर्ने, पत्नीले नपर्ने
शोभा शर्मा काठमाडौं, चैत २४