‘अहिले नेतृत्वका लागि बल गरेनौं भने भावी पुस्ताले धिकार्नेछ’
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, भदौ २५