आज ठमेलमा आकाश देखियो !
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, पुस ९