सिफ्टअनुसार खुल्न थाले दाङका विद्यालय
नारायण खड्का दाङ, असोज ७