केटाकेटी गाउँमा छन्, काठमाडौं महानगरपालिका कोरोनाको पर्वाह नगरी एक साताका लागि स्कुल खोल्दैछ