खोप लगाएको कार्ड हराए के गर्ने?

रासस

काठमाडौं, माघ ५