विपत्तिमा त्रसित भएर बस्नुभन्दा रमाउने र सिर्जनशील बन्ने उपाय खोज्नुपर्छ