कक्षा पाँच पुग्दाको खुसी
हिमेश थापा काठमाडौं, जेठ २७