ज्ञानी बन्न मन छ

प्रशिद्धी भुसाल

काठमाडौं, असार १६