नेपाल सानाे भए पनि संसार छ

आरूषी पौडेल

काठमाडौं, असार १७