'गाउँमा समय बितेको पत्तै भएन'

सिन्धु खड्का

तुलसीपुर दाङ, वैशाख १७