'म बालाई सधैँ सम्झिरहन्छु'

आरूही कोइराला

काठमाडौं, जेठ २६