भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै 'मौरी पर्यटन कार्यक्रम'
सेतोपाटी चितवन, भदौ ६