सलह धपाउन ढ्याङ्ग्रो ठटाए, राँको बाले, विषादी हाले
सुनिता सिटौला काठमाडौं, असार १५