सलहका दुई झुण्ड दैलेखमा प्रवेश, किसान चिन्तित
सेतोपाटी दैलेख, साउन ४