कुतियारकवरवासीको आम्दानीको स्रोत : ‘बेसार खेती’
सेतोपाटी महेन्द्रनगर, साउन १९