किलोको एक रुपैयाँमा पनि बन्दागोभी नबिकेपछि...

नारायण खड्का

नारायण खड्का

दाङ, जेठ २५