वनमाराले ढाकिएको डाँडामा रोपे अम्रिसो, त्यसबाटै हुँदैछ लाखौं कमाइ

भगवती पाण्डे

भगवती पाण्डे

काठमाडौं, चैत २०