विद्युतीय सवारी निर्माणको केन्द्र बन्ने होडमा भारत
एजेन्सी भारत, कात्तिक ३