घर, गाडी किन्न कुन बैंकको स्थिर ब्याज कति?
कमल नेपाल काठमाडौं, मंसिर १९