चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंक लचक, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ करोडसम्म मापदण्ड नलाग्ने

वर्षमा एक पटक खाता शून्य गर्नैपर्ने व्यवस्था हट्यो 
विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, भदौ ११