ट्याक्सीमा सूचना: खाडी जान बाध्य नबनाइयोस्
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, फागुन ८