लुगा धोएर घरमै ल्याइदिने ‘लन्ड्रीपार्क’
लिला चन्द काठमाडौं, जेठ ८