सरकारले ठेकेदारको काम गर्ने
रोशन सिग्देल काठमाडौं, असार २६