गोविन्दले साथीलाई खुवाएको तास अहिले चितवनदेखि काठमाडौं पुग्यो