'चित्र र मूर्ति बनाएर जीवन चल्दैन भन्नेहरू अहिले मेरो प्रशंसा गर्छन्'

नारायण खड्का

नारायण खड्का

दाङ, जेठ २५