तीन वर्षमा दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण

करदाताले बुझाएको २१ प्रतिशत रकम साँवा-ब्याज भुक्तानीमै सकियो
भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, चैत ९