अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने कर्जा क्षेत्र नतोकिने, एकल कर्जा सीमा घटाइने 

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, साउन ८