अतिरिक्त पुँजी कोषले धेरै बैंकहरूलाई भार नपर्ने, कुन–कुनलाई छ दबाब? 

कसरी लाग्छ अतिरिक्त पुँजी कोष?
विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, साउन १०