तलबभन्दा मूल्य वृद्धिदर धेरै, कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव?

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, माघ २३