व्यापारिक प्रतिष्ठानको खर्च विज्ञापन र चन्दामा उस्तै, कति हुन्छ वार्षिक सञ्चालन लागत?

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, माघ २८