पालिका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बनमा परेका स्थानीय तहले कसरी ल्याउँछन् बजेट?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय खोज्दै संघीय मन्त्रालय
भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, असार ६