कस्तो मासु खान हुन्छ? कस्तो खान हुँदैन?
कुमार चालिसे काठमाडौं, कात्तिक ६