कस्तो मासु खान हुन्छ? कस्तो खान हुँदैन?

कुमार चालिसे

कुमार चालिसे

काठमाडौं, कात्तिक ६