एन्ड्रोइडले आफ्नो उत्पादनमा राख्दै आएको मिठाईको नाम हटाउने
एजेन्सी काठमाडौं, भदौ ६