इ-सिम ल्याउँदै नेपाल टेलिकम, कसरी काम गर्छ यसले?

जुना श्रेष्ठ

काठमाडौं, भदौ २९